Nieuwsarchief

5/10 Uitwerking actieplan mbo

Het Ministerie van OCW heeft het veld eind vorige maand geïnformeerd over de uitwerking van het actieplan mbo ('focus op vakmanschap') en de consequenties van het wetsvoorstel beroepsgerichte kwalificatiestructuur mbo. Beide onderdelen zullen veel impact hebben op de sector. Ten aanzien van de kwalificatiestructuur gaat het om: (1) verplichte kwalificatiedossiers, (2) invoering van opleidingsdomeinen, (3) generieke eisen Engels voor mbo-4 opleidingen, (4) invoering centrale examens taal en rekeken voor de niveau's 2, 3 en 4, (5) nieuwe kwalificatie-eisen voor loopbaan en burgerschap en (6) invoering van passend onderwijs (zie eerder nieuwsbericht). Ten aanzien van het actieplan gaat het om: (1) aanpassing van het bekostigingssysteem, (2) verkorting en intensivering niveau 4 opleidingen, (3) entreeopleidingen, (4) invoering van de leeftijdgrens 30+, (5) een regeling prestatiebox, (6) maatregelen ten aanzien van vavo en educatie en (7) versterking van de samenwerking tussen vmbo en mbo.    

De nieuwe beroepsgerichte kwalificatiestructuur voor het mbo zal worden ingevoerd in het studiejaar 2012-2013. Een jaar later worden de overige maatregelen ingevoerd die voortvloeien uit het regeerakkoord en het actieplan mbo. De bovengenoemde concsequenties zijn toegelicht in een brief van OCW aan de bve-instellingen.  

Website-homepage_contact